Minderheitenidentitäten


Skole:
Aabenraa Statsskole
Undervisningsforløb/aktivitet:
I dette forløb fokuserer på mindretalsidentiteter blandt unge i det dansk-tyske grænseland med særligt fokus på de tyske nordslesvigere og de danske sydslesvigere. Afslutningsvis perspektiveres til unge tysk-tyrkere.
I sønderjyske gymnasieklasser har nogle elever typisk selv baggrund i mindretallene, hvilket bidrager med elevperspektiver på tematikken. Besøg af Grænseforeningens elevambassadører el. kulturmødeambassadører er oplagt at inddrage lige som besøg hos mindretallene syd og nord for grænsen er det.

Materiale:
Inge-Lise Kragh: "Weder Dänisch noch Deutsch - sondern etwas Drittes". IN: Mette Hermann (red):
"Grænseland - krig og kulturmøde", Columbus 2009
Uffe Iwersen: "Identität im Wandel der Zeit". IN: Mette Hermann (red): "Grænseland - krig og
kulturmøde", Columbus 2009
Lea Kreuziger: "Grenzstein". IN: Mette Hermann (red): "Grænseland - krig og kulturmøde", Columbus
2009
Mika-Lene Pers: "Gib Raum - Geschichten der Zukunft". Mette Hermann (red): "Grænseland - krig og
kulturmøde", Columbus 2009
Danmarks Radio: "De glemte danskere" (2014) (Dokumentar)
Mindretalsorganisationernes hjemmesider

Film: "Almanya - Willkommen in Deutschland" (2011)
Goethe-Institut: "Junge Muslime möchten das Land mitgestalten - Naika Fourutan im Gespräch":
http://www.goethe.de/lhr/prj/daz/mag/igd/de9494836.htm
Planet Wissen: "Die Geschichte der Gastarbeiter": https://www.planet-wissen.de/geschichte
/deutsche_geschichte/geschichte_der_gastarbeiter/index.html

Supplerende materiale:
Mette Hermann (red): "Grænseland - krig og kulturmøde", Columbus 2009, s. ´75-91 (baggrundsstof, dansk)
Lektioner:
ca. 12
Årgang:
3.g
Kompetencemål:
- forstå talt tysk standardsprog om kendte emner formidlet gennem forskellige medier
-udtrykke sig klart forståeligt og sammenhængende på skriftligt tysk med et varieret ordforråd
– anvende relevante lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige og skriftlige kommunikationsstrategier
– anvende relevante lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige og skriftlige kommunikationsstrategier
– læse og forstå forskellige typer og genrer af ubearbejdede nyere tysksprogede tekster
– redegøre på tysk for studerede tysksprogede emner og tekster,
– anvende relevante lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige og skriftlige kommunikationsstrategier
– anvende en grundlæggende viden om kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige forhold i tysksprogede lande i arbejdet med fiktive og ikke-fiktive tysksprogede tekster og medier samt sammenligne studerede tysksprogede tekster og emner med kultur-, samfunds- og erhvervsforhold i andre lande