Formål 


Kendskab til det tyske sprog og viden om Tyskland åbner en lang række nye muligheder for de unge i grænseregionen. Men for at åbne de unges øjne for disse mange nye karrieremuligheder er der behov for nytænkning. Uddannelse og Bildung i grænseregionen er et kvalificeret bud på nytænkning.

Projektets formål er også at synliggøre, at lighederne mellem dansk og tysk kultur er langt større end forskellene. Vi formoder også, at fordommene over for tysk kultur samlet set er langt mindre i grænsekommunerne end de er længere nord og øst på. Specielt behovet for højtuddannede og faglærte inden for det tekniske og naturvidenskabelige felt er en udpræget mangelvare i hele Region Syddanmark. Ikke mindst på grund af ”udkantsproblematikken” har Sønderborg, Aabenraa og Tønder området nogle helt særlige udfordringer i forhold til at rekruttere relevant uddannet arbejdskraft til det lokale erhvervsliv og unge til de relativt få videregående uddannelser i den sydligste del af Jylland og i den nordligste del af Tyskland.

Tønder, Aabenraa og Sønderborg Kommuner er ikke kun kendetegnet ved, at de har relativt mange fremstillingsvirksomheder, som eksporterer til Tyskland, men de tre kommuner har også en stor turistindustri, som ifølge alle prognoser vil vokse betydeligt fremadrettet. Da langt de fleste udenlandske turister er tysktalende, vil behovet for servicemedarbejdere på alle niveauer, som i bred forstand har gode tysk-kompetencer, vokse markant i fremtiden.

Et væsentligt formål med projektet er at skabe et bæredygtigt netværk på kryds og tværs af uddannelsesinstitutioner (videregående uddannelser, gymnasier, efterskoler og folkeskoler), mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv og mellem tyske og danske institutioner og virksomheder.

Nyheder

 • Uddannelse og...

  I anledning af projektets afslutning blev der produceret en film om projektets aktiviteter og

  ...
 • Studietur Berlin...

  Elever fra samfundsfag-engelsk-studieretningen på Tønder Gymnasium nåede lige at være på studietur

  ...
 • Webinar...

  Bremen er en fantastisk studieby !

   

  Eleverne fra 1g på der Blå Gymnasium i Tønder fik fredag,

  ...
 • Det Blå Gymnasium...

  Det Blå Gymnasium i Tønder har været på besøg hos Green Tec Campus, Enge-Sande, i forbindelse med et

  ...
 • Nordfriesland...

  I forbindelse med en ekskursion til Enge-Sande i Nordfriesland blev der gennemført et webinar med

  ...

Projektledelse

Det Blå Gymnasium Tønder
Martin Hammerichsvej 3
DK-6270 Tønder
Tlf: + 45 7373 4080
toha@toha.dk

Image

Tak til Region Syddanmark for projektstøtte