Projektleverancer

 

Faget tysk er det naturlige omdrejningspunkt for mange af projektets leverancer, men også fag som historie, samfundsfag, international økonomi og afsætningsøkonomi vil i større eller mindre grad indgå i nedenstående.

Der er to helt centrale spillere i projektet – eleverne og underviserne. Men også de videregående uddannelser og erhvervslivet nord og syd for grænsen indgår i projektet.

 

Leverance 1

I forhold til eleverne:

 • Nye undervisningsforløb i tysk i samspil med nordtyske virksomheder og institutioner.
 • Elev-til-elev undervisningsforløb fra HHX/STX til folkeskolen med eksempler fra grænseregionen.
 • Ekskursioner/studieture til Tyskland med mindst en overnatning.
 • Endags ekskursioner/studieture til nordtyske virksomheder, uddannelses- og kulturinstitutioner.
 • Fællesarrangementer på de involverede skoler.
 • Praktik- og uddannelsesaftaler med virksomheder i grænseområdet.

 

Leverance 2

I forhold til underviserne:

 • Seminarer for undervisere på tværs af ungdomsuddannelserne og overbygningsskolerne nord og syd for grænsen.
 • Undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne, som har fokus på arbejdsmarkedsforhold.

 

Leverance 3

I forhold til erhvervslivet og de videregående uddannelser:

 • Seminar for studievejlederne på de involverede skoler, Studievalg og UU vedr. de videregående uddannelser i grænseregionen. I sammenhæng hermed gennemføres der en ekskursion til Flensborg/Kiel.

 

Leverance 4

Implementerings- og forankringsplan

 • Projektets leverancer bliver løbende offentliggjort på projektets hjemmeside.
 • Der udarbejdes en samlet rapport over projektets resultater, ligesom rapporten vil give anbefalinger til, hvordan det videre arbejde med at virkeliggøre projektets formål bedst fremmes.
 • I sammenhæng hermed afholdes et afsluttende seminar, hvor projektets resultater fremlægges.
Image

Nyheder

 • Uddannelse og...

  I anledning af projektets afslutning blev der produceret en film om projektets aktiviteter og

  ...
 • Studietur Berlin...

  Elever fra samfundsfag-engelsk-studieretningen på Tønder Gymnasium nåede lige at være på studietur

  ...
 • Webinar...

  Bremen er en fantastisk studieby !

   

  Eleverne fra 1g på der Blå Gymnasium i Tønder fik fredag,

  ...
 • Det Blå Gymnasium...

  Det Blå Gymnasium i Tønder har været på besøg hos Green Tec Campus, Enge-Sande, i forbindelse med et

  ...
 • Nordfriesland...

  I forbindelse med en ekskursion til Enge-Sande i Nordfriesland blev der gennemført et webinar med

  ...

Projektledelse

Det Blå Gymnasium Tønder
Martin Hammerichsvej 3
DK-6270 Tønder
Tlf: + 45 7373 4080
toha@toha.dk

Image

Tak til Region Syddanmark for projektstøtte