Ekskursion til Hamborg (og Visit Denmark)


Skole:
Tønder Gymnasium
Undervisningsforløb/aktivitet:
Del af forløbet "Grossstadt" hvor fokus var på Berlin og Hamburg.
Lektioner:
12
Årgang:
1g
Indholdsbeskrivelse:

I undervisningen arbejdede vi med storbyerne Hamborg og Berlin, og som del af forløbet tog vi til Hamborg på 1-dags-ekskursion (med tog fra Tønder; skift i Niebüll og videre til Hamborg).

Selve ekskursionen forberedte jeg i to lektioner a 90 min med eleverne: Infos om Hamborg og Visit Denmark, herunder bl.a. elevernes forventninger til, hvordan tyskerne ser på Danmark som ferieland.

Programmet i Hamborg:

- Fælles gåtur.

-Knap to timers besøg på Visit Denmark i Hamborg: Foredrag + gruppearbejde med konkrete cases. Det meste var på dansk.

-Efterfølgende fik eleverne to timers fritid i byen.

 

I næste lektion skulle eleverne lave en reklame for Hamborg målrettet mod unge nordtyskere.

Forløbet blev afsluttet med en evaluering i form af en skriftlig aflevering om turen.

Kompetencemål:
- karrierelæring (fx karrieremuligheder med tysk inden for turisme)
- interkulturelle kompetencer (kulturforskelle; tyskernes syn på Danmark)