Jobdating med repræsentanter fra det tyske erhvervsliv


Skole:
Tønder Gymnasium & Det Blå Gymnasium Tønder
Undervisningsforløb/aktivitet:
Ekskursion til arrangementet "Deutsch in deinem Leben", arrangeret af
Deutsche Botschaft Kopenhagen, Goethe- Institut Kopenhagen og Zentralstelle für Auslandsschulwesen
Årgang:
2g
Indholdsbeskrivelse:

 

I begyndelsen af september besøgte 10 elever fra Det Blå Gymnasium Tønder & Tønder Gymnasium, Københavns Universitet. Eleverne deltog i arrangementet ”Deutsch in deinem Leben”. Dagen var for de skoler som er PASCH-Net- Partner, hvilket vil sige det internationale netværk for skoler med tysk. Besøget var et led i projektet ”Uddannelse & Bildung i Grænseregionen”, som begge skoler er en aktiv del af.

Eleverne skulle dels ”jobdate” med virksomhedsrepræsentanter, informeres om uddannelsesmulighederne i Tyskland, og ikke mindst networke med studerende fra de andre skoler, som er med i projektet.

Velkomsten blev foretaget af den tyske ambassadør i Danmark, Andreas Meitzner, der bl.a. fremhævede de mange muligheder ved et grænseoverskridende samarbejde, som i mange tilfælde er en ”win-win” for begge lande. Andreas Meitzner så mange muligheder via et tættere samarbejde omkring uddannelse og job, og ikke mindst vigtigheden af, at de unge arbejder sammen, og lærer kulturforskelligheder at kende.

Eleverne var gennem tre workshops omhandlende jobdating, produktkendskab og uddannelsesmuligheder. Eleverne skulle – på tysk naturligvis – snakke med virksomhedsrepræsentanter, fortælle om deres uddannelsesforløb, samt have en dialog om, hvordan tysk inddrages på skolen og hvad eleverne vil bruge tysk til. Ligeledes blev der snakket om kendskabet til tyske produkter, hvad der produceres i Tyskland og der blev talt om den tyske økonomi, hvilke kerneprodukter der blev produceret i landet samt hvordan deres import/eksport forhold er – specielt med henblik på det dansk-tyske handelssamarbejde.

De tre workshops gav rigtig god mening for eleverne:

”Det var især rigtig spændende at høre om mulighederne for uddannelse, og så var det meget relevant at høre om, hvad tysk specifikt kan bruges til i job og uddannelse. Det gav et godt indblik, og vi har en fornemmelse af næste step – og at man ikke bare har tysk for at have det. Vi fik også nyttige informationer i forhold til Deutsches Sprachdiplom og de efterfølgende muligheder med dette. De forskellige workshops var afvekslende, og med et relevant indhold”. siger Maria Jessen Thaysen og Mia Pedersen.

Lærerne var også i workshop

Lærerne udnyttede tiden til at lave erfaringsudveksling. Der blev drøftet nye former for undervisningsmaterialer og forberedt nye undervisningsmaterialer med udgangspunkt i materialet fra hjemmesiden www.pasch-net.de

Fokus på uddannelsesmulighederne

Lars Behnke, som er medarbejder ved Københavns Universitet, institut for engelsk, germansk og romansk, holdt indlæg om uddannelsesmuligheder i Tyskland efter gymnasiet, og ikke mindst hvad og hvor tysk bruges i hverdagen.

Iris Uellendahl, som er tyskfødt og arbejder med PR og Kommunikation, fokuserede I hendes oplæg på, hvordan sprog, kultur og kommunikation bruges på tværs af den dansk -tyske grænse. Iris Uellendahl havde udgangspunkt i helt konkrete eksempler, hvor der er forskelle i dansk og tysk kultur.

 

 

 

Kompetencemål:
– forstå talt tysk standardsprog
– føre en samtale på et klart forståeligt, sammenhængende og nogenlunde flydende tysk
– udtrykke sig mundtligt på tysk om ikke-gennemgåede tysksprogede tekster og emner
– anvende grundlæggende erhvervsrelateret terminologi og fraseologi
– anvende relevante lytte- og læsestrategier
– anvende en grundlæggende viden om kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige forhold i tysksprogede lande