Reisen und Tourismus/ EO 1


Skole:
Det Blå Gymnasium Tønder
Undervisningsforløb/aktivitet:
Undervisningsforløb Reisen und Tourismus i faget tysk+ tværfaglig projektopgave "EO 1" i samarbejde med Hostrups Hotel
Ekskursion til Flensborg i samarbejde med Handelslehranstalt
Lektioner:
24
Årgang:
EUX
Indholdsbeskrivelse:

Reisen und Tourismus

A) Vorbereitung der Projektaufgabe durch Texarbeit/ Analyse mit folgendem Schwerpunkt: Was möchten die Deutschen im Urlaub erleben? Auf was legen sie Wert? Warum kommen deutsche Touristen nach Dänemark und wie kann die dänische Tourismusbranche deutsche Touristen erreichen?

Wortschatztraining: Deutsch im Hotel

Literatur:

"Dänen wollen massiv um deutsche Urlauber werben": https://www.shz.de/ lokales/flensburger-tageblatt/daenen-wollen-massiv-um-deutsche-urlauber- werben-id12511041.html

 

"Was Deutsche im Urlaub lieben" auf: https://www.welt.de/reise/article190123055/Reisetrends-2019-Was-Deutsche-im-Urlaub-lieben-und-was-nicht.html

 

 “Deutsch im Hotel”, auf:  https://learngerman.dw.com/en/im-hotel/l-38211535

 

Caseaufgabe: Ein Ferienhaus in Tondern  buchen.

Schriftliche Kommunikation: Ein Angebot schreiben

 

B) Das Thema Reisen  in deutschsprachiger Literatur:

Suter, Martin: „Ferienplanung“ in: Los geht´s. Gyldendal. 2018. S. 31 ff

 

 

C) Caseaufgabe: Einen Tag in Flensburg planen

https://www.flensburger-foerde.de/

 "Weihnachtsmarkt in Flensurg" - Lehrermaterial

 Ekskursion til Flensborg

 

 

 

 

Projektopgave:

 

Erhvervsområde 1 ( EO 1)  - EUX

 

Involverede fag: Mediefag C, Tysk C, Dansk A og Kulturforståelse C

 

Opgaveformulering:

Hostrups Hotel er et nye-renoveret hotel i Tønder. De ønsker at promovere sig gennem en eller flere branding-videoer, som fx kunne distribueres via de sociale medier. Det er jeres opgave at producere et bud på en reklamefilm, som Hostrups Hotel kan bruge til at nå ud til de relevante tyske kunder. I jeres arbejde skal I inddrage relevant faglig viden fra de involverede fag (fx Hofsteds ”Løgdiagram”, appelformer, reklameformater, distributionskanaler m.m.).

I filmen skal der indgå en mængde tysk tale/tekst, så det rammer målgruppen.

Udover selve reklamefilmen skal I lave en kort rapport på ca. 4 normalsider og I skal fremlægge tankerne bag jeres reklamefilm for kunden (Hostrups Hotel).

Rapporten skal indeholde svar på følgende spørgsmål:

  • Hvad har I arbejdet med, beskriv opgaven?
  • Hvordan har I konkret grebet arbejde med opgaven an?
  • Hvorfor har I valgt at arbejde på netop denne måde?
  • Hvilken faglig viden har I brugt fra de involverede fag?
  • Hvilke udfordringer er I stødt på i jeres arbejdsproces?
  • Med udgangspunkt i en kritisk, konstruktiv analyse af jeres proces og produkt – hvad kunne I så med fordel ændre, hvis I skulle gøre det igen?
Kompetencemål:
For faget tysk:
forstå talt tysk standardsprog om kendte emner formidlet gennem forskellige medier
-udtrykke sig klart forståeligt og sammenhængende på skriftligt tysk med et varieret ordforråd
– anvende relevante lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige og skriftlige kommunikationsstrategier
– anvende relevante lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige og skriftlige kommunikationsstrategier
– læse og forstå forskellige typer og genrer af ubearbejdede nyere tysksprogede tekster
– redegøre på tysk for studerede tysksprogede emner og tekster,
– anvende relevante lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige og skriftlige kommunikationsstrategier
– anvende en grundlæggende viden om kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige forhold i tysksprogede lande i arbejdet med fiktive og ikke-fiktive tysksprogede tekster og medier samt sammenligne studerede tysksprogede tekster og emner med kultur-, samfunds- og erhvervsforhold i andre lande