Politik in Deutschland


Skole:
Det Blå Gymnasium Sønderborg
Undervisningsforløb/aktivitet:
Politik in Deutschland
Tværfagligt forløb ml. tysk og afsætning
Lektioner:
7 á 45 min.
Årgang:
2.g
Indholdsbeskrivelse:

Politik in Deutschland

 

Tværfagligt forløb mellem afsætning og tysk. I forløbet, der blev kørt i efteråret 2017 i forbindelse med forbundsvalget kan rettes til, så det får et mere nordtysk islæt. De nationale tyske partier kan skiftes ud til lokale nordtyske partier. Konkret brugte vi SSW og havde i forløbet besøg af en pressemedarbejder fra SSW.

 

Indhold

Materiale

1. lektion

Introduktion: Wählen in Deutschland - Bundestagswahl

„Bundestagswahl 2017. Heft in einfacher Sprache“ (uddrag)

2.+ 3. lektion

Deutsche Parteien: I grupper laver eleverne fremlæggelser om de største tyske partier (herunder SSW)

Tyske partiers hjemmesider

4. lektion

Pressemitteilung schreiben: Hver gruppe får til opgave at skrive en pressemeddelelse for det parti, de har arbejdet med.

1.       Vælg tema for pressemeddelelsen (få evt. inspiration fra tyske partiers hjemmesider)

2.       Vælg målgruppe

3.       Skriv

„Ni gode råd til at skrive en pressemeddelelse”

5. + 6. lektion*

Besøg af SSW pressemedarbejder:

 

Indhold for dagen var som følgende:

1.       Introduktion + lidt overordnet info om jobbet som pressemand

2.       Eksempler på pressemeddelelser og arbejdet med disse

3.       Gruppearbejde/konsulent, hvor *SSW* kommer rundt til de forskellige grupper og grupperne præsenterer, hvad de arbejder med og stiller relevante spørgsmål til deres egen pressemeddelelse

 

Elevernes egne (endnu ufærdige) pressemeddelelser

7. lektion

Pressemitteilung schreiben: Færdiggør pressemeddelelse og præsenter for resten af klassen

Elevernes egne pressemeddelelser