Flensborg-tur


Skole:
Det Blå Gymnasium Sønderborg
Årgang:
1 & 2g
Indholdsbeskrivelse:

Kompendie til Flensborg-tur for 1.g-tyskelever

 

Formål med turen:

Formålet består i at få en fornemmelse af, hvor dansk byen Flensborg stadig er i dag. Hvad er historien bag det dansk-tyske fællesskab og hvordan ser det ud i dag? Vi undersøger danske vartegn og institutioner i Flensborg og laver interviews med tyskere om ”danskhedens” betydning i Flensborg i dag sammenlignet med før i tiden.

 

Turens forløb:

 • Afgang fra skolen kl. 8:00.
 • Ankomst til Flensborg kl. 9:00.
 • 9:00 – 11:30: Selfie time: Grupperne går rundt i Flensborg og tager selfies foran udvalgte danske vartegn og institutioner (se s. 6)
 • 11:30-12:00: Pause
 • 12:00-13:30: Interviews – Husk at spørge, om det er ok, at interviewene filmes/optages.
 • 13:30-14:30: Hygge på julemarkedet.
 • 14:45 Afgang fra Zob tilbage til Sønderborg.
 • 16:00 Ankomst til Sønderborg.

 

 

 Forberedelse inden turen:

Tre dobbeltlektioner:

 1. Dobbeltlektion:
 2. Quizlet/Kahoot omkring Danmarks betydning/historie i Sydslesvig/Flensborg.
 3. Hvad er typisk tysk/hvad er typisk dansk (bruges i interviewene senere).
 4. Gruppeinddeling (4-5 personer i hver gruppe) + læsning af artikler (se links til intro-tekster s. 3).
 5. Besvarelse af opgaver relateret til artiklerne/videoerne.
 6. Dobbeltlektion
 7. Gennemgang af opgaverne.
 8. Forberedelse af interviewene – hver gruppe stiller mindst fem spørgsmål på tysk.
 9. Screencast-o-matic af interviewene.

 

 

 1. Dobbeltlektion
 2. Prøvegennemgang af interviewene med underviseren.
 3. Læsning af litteraturen til selve dagen i Flensborg (se links til litteratur s. 4).
 4. Skrivning af notater til vartegn/institutioner (bruges senere til fremlæggelsen efter turen).

 

 

Efter turen til Flensborg:

 1. Dobbeltlektion:
  1. Bearbejdelse af materialet fra turen.
  2. Plakat med billeder og informationer.
  3. Bearbejdelse af interviewene.

 

 1. Dobbeltlektion:
  1. Præsentationer for underviseren: Plakat + interviews = besvarelse af, hvor “dansk” er Flensborg i dag?
  2. Eleverne mødes i deres grupper og giver feedback på forløbet.
  3. Udstilling af plakater i gangene (hvis muligt).

 

Intro-tekster:

 

 

 

 

Litteratur til selve dagen i Flensborg den 11. december:

 

 

 • Generalkonsulat (Nordergraben 19, 24937 Flensburg)

https://tyskland.um.dk/de/uber-uns/daenische-vertretungen/generalkonsulat-flensburg/geschichte

 

 • Centralbiblioteket ( 59 D-24939 Flensburg)

https://www.dcbib.dk/

 

 

 

Script til interview:

Inden I går i gang med at interviewe forbipasserende, husk at tyskere er tilhængere af høflighed…. Så indled interviewet på følgende måde:

 • “…Entschuldigung, darf ich Sie etwas fragen..”
 • “... Guten Tag, wir hätten 1-2 Fragen. Könnten Sie die vielleicht beantworten?
 • “...Entschuldigung, hätten Sie kurz Zeit, um auf unsere Fragen zu antworten?”

 

Mulige spørgsmål

 1. Kommen Sie mit dem Dänischen hier in Flensburg in Kontakt und wenn ja, wie?
 2. Wenn sie das Wort ”dänisch” hören, woran denken Sie?
 3. Welche Bedeutung hat das Dänische in Flensburg? Sind Sie davon direkt betroffen?
 4. Hat die Bedeutung des Dänischen eher zu- oder abgenommen?
 5. Gibt es besondere Vorurteile zwischen Dänen und Deutschen und wenn ja, welche?
 6. Welche Vor- und Nachteile sehen Sie darin, so nah der Grenze zu leben?
 7. Welche Rolle nehmen die dänischen Institutionen in Flensburg ein? Sind sie präsent?
 8. Wie sehen Sie die dänische Minderheit in der Zukunft? Wird sie größer oder kleiner sein?
 9. Inwiefern beeinflusst das Deutsche das Dänische in Flensburg und umgekehrt?
 10. Was haben beide Kulturen voneinander gelernt?

 

 

 

Undervisningsforløb – 1. time:

Stereotyper og Arbejdsspørgsmål til 2 artikler (anført under Intro-tekster s. 3)

Stereotyper:

 • Lav et mindmap over danske og tyske stereotyper. Hvad er typisk dansk og hvad er typisk tysk?

 

 1. Artikel: “Zur Geschichte zwischen Dänemark und Deutschland”
  1. https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Flensburg-Von-einer-daenischen-Siedlung-zur-Grenzstadt,flensburg442.html

Titel: Flensburg – Von der dänischen Siedlung zur Grenzstadt

Opgave: Et historisk overblik:

 • Læs artiklen og lav et historisk overblik over historien mellem Danmark og Tyskland. Notér de vigtigste punkter til hvert afsnit for at lave et historisk overblik.

 

 1. Artikel: “Minderheiten in Schleswig-Holstein – dänische Minderheit”
  1. https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/M/minderheiten/minderheiten_daenen.html

Opgave: Situationen i dag og sprog og kultur:

 • Ved hjælp af artiklen bedes du beskrive, hvordan situationen mellem Danmark og Tyskland er i dag samt hvordan situationen muligvis kommer til at være i fremtiden.
 • Beskriv det danske sprogs og kulturens betydning i Flensborg

 

 

 

Arbejdsspørgsmål til selfie-turen:

Formål:

Det grundlæggende formål med selfie-turen er, at I skal gå forbi de udvalgte steder og tage en selfie foran hvert sted, hvilket I bruger til den efterfølgende præsentation. I jeres præsentation skal indgå besvarelse af spørgsmålene nedenfor, således at I viser, at I behersker dansk-tysk historie i Flensborg.

 1. Duborg-Skolen: http://www.duborg-skolen.de/
  1. Find oplysninger om skolen i tal.
  2. Giv et kort indblik i skolens historie.

 

 1. Istedløven: http://www.geschichtsverein-bordesholm.de/Veroeffentlichungen/Jahrbuecher/JB14_12_Pohlmeyer_Idstedt.pdf
  1. Hvad er Istedløven et symbol på?
  2. Hvilke steder stod Istedløven udover i Flensborg og hvornår kom den tilbage til Flensborg?

 

 1. Generalkonsulatet: https://tyskland.um.dk/de/uber-uns/daenische-vertretungen/generalkonsulat-flensburg/geschichte
  1. Hvornår blev Generalkonsulatet oprettet?

 

 1. Centralbiblioteket: https://www.dcbib.dk/
  1. Ud over lån af bøger, artikler og film tilbyder biblioteket også en række andre ting. Hvilke er det?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetencemål:
Kommunikative færdigheder samt en grundlæggende forståelse for det historiske forhold mellem Tyskland og Danmark.