Dagsseminar for studievejledere og UU


Skole:
Det Blå Gymnasium Tønder
Undervisningsforløb/aktivitet:
Inspirationsdag i Flensborg
Indholdsbeskrivelse:

Dobbeltkompetencer er efterspurgt – både i Danmark og i Tyskland. I Flensborg kan eleverne tage den uddannelse, som giver dobbeltkompetencer og dermed muliggør en karriere både nord og syd for grænsen.

I forbindelse med projektet Uddannelse og Bildung har studievejledere fra Aabenraa Statsskole, Det Blå Gymnasium Tønder og UU vejledere fra Tønder Kommune været i Flensborg på inspirationstur.

Vi besøgte Europa Universität Flensburg (EUF), hvor vejleder Søren Eskildsen og nogle af hans studerende informerede os om deres uddannelse ”International erhvervsøkonomi med fremmedsprog”. Et meget spændende oplæg om en grænseoverskridende uddannelse, som både foregår på Campus i Flensborg og på SDU i Sønderborg.

Eftermiddagen stod i erhvervsuddannelsernes tegn. Vi besøgte IHK Flensborg for at høre om muligheder for en grænseoverskridende erhvervsuddannelse. Her informerede Lena Clausen, som har læst ”Internatioal Erhvervsøkonomi og fremmedsprog” i Flensborg ?  om deres projekt Starforce og de mange uddannelsesmuligheder både i Tyskland og Danmark.

Det har været en inspirerende dag, og der blev lavet aftaler for yderligere samarbejde mellem EUF/ SDU, IHK Flensborg og Det Blå Gymnasium i Tønder.